Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
Wydział Inżynierii Zarządzania

Kontakt

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej serii Organizacja i Zarządzanie
email: zeszyty.fem@put.poznan.pl
www: zeszyty.fem.put.poznan.pl

Politechnika Poznańska - www.put.poznan.pl

Wydział Inżynierii Zarządzania - fem.put.poznan.pl
ul. Strzelecka 11
60-965 Poznań

hosting: Politechnika Poznańska, webmaster: Zbigniew Włodarczak